Deze site gebruikt cookies om u de best mogelijke service te garanderen. Wanneer u door de site bladert, accepteert u het gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.


Bedankt voor uw deelname! Vergeet niet uw deelname te bevestigen.
Hieronder hebben wij enkele aanbiedingen uitgekozen speciaal voor u.

Impressum · Gegevensbescherming · Algemene voorwaarden

ImpressumPerformance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6196-9727744
Email: service.be@performance-lead.com

CEO: Junaid Din
Registerrechtbank: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registratienummer: HRB 102064
BTW: DE299753117

GegevensbeschermingI. Algemene informatie en rechtsgrondslag
In de hiernavolgende verklaring vindt u informatie over welke persoonlijke gegevens wij als verantwoordelijke instantie voor welk doel op deze website verzamelen en in welke mate deze gegevens ter beschikking aan derden worden gesteld.

1. Verantwoordelijke plaats:

Performance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn (Duitsland)
Zaakvoerder: Junaid Din
HRB: 102064 Amtsgericht Frankfurt am Main

Contacteer ons
E-mail: service.be@performance-lead.com
Telefon: 06196-9727744

Gegevensbeschermingsfunctionaris
E-mail: dataprotection.be@performance-lead.com

2. De rechtsgrondslag van de verwerking
De verwerking van persoonlijke gegevens vereist een wettelijke basis die wij u hierna graag presenteren. Artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-basisverordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de toestemming van de betrokkene hebben verkregen. Artikel 6, lid 1, onder b), AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Zij omvat ook de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, geldt artikel 6 lid 1 onder c AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, vormt artikel 6, lid 1, onder f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in de bedrijfsvoering en in de analyse, in de optimalisatie en het onderhoud van de veiligheid van ons online aanbod.

II. Logbestanden, hosting
De serverstatistieken slaan automatisch gegevens op die de browser ons in het kader van ons legitiem belang wat betreft de analyse en om veiligheidsredenen (zogenaamde "logfiles") doorgeeft.

Hierna vindt u deze gegevens gedetailleerd weer:

- Taal en versie van de browsersoftware
- Het gebruikte besturingssysteem en de gebruikersinterface ervan
- Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
- Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)
- Datum en tijd van de serveraanvraag
- Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
- Overgedragen datavolume
- Toegangsstatus/ HTTP-statuscode.

In de regel kunnen we deze gegevens linken aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Na een statistische evaluatie worden deze gegevens ook binnen 7 dagen verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Wij maken gebruik van hostingdiensten. Deze dienen voor de levering van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten om de werking van deze onlinedienst in stand te houden.

Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, voorraadgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze onlinedienst op basis van onze legitieme belangen in de efficiënte en veilige levering van deze onlinedienst.

III. Contractuele verwerking
De persoonlijke gegevens die u vertrekt heeft voor contractuele doeleinden, zoals naam, adres of e-mailadres, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte, worden alleen intern gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde contractuele informatie.

IV. Contacteer ons
Wanneer u ons per e-mail of via het contactformulier contacteert, slaan wij uw gegevens op om uw vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij geldige voorschriften inzake gegevensbescherming een overdracht rechtvaardigen of wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. In geval van herroeping worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij er een wettelijke uitzondering voor verdere verwerking bestaat. Anders worden uw gegevens verwijderd wanneer wij uw verzoek hebben verwerkt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is en er geen andere tegenstrijdige wettelijke uitzonderingen zijn. U kunt zich te allen tijde informeren over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen.

V. Cookies
Deze pagina maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor de plaats waar de cookie wordt geplaatst bepaalde informatie ontvangt. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en/of om u toe te laten makkelijker op onze website te surfen.

Uiteraard kunt u onze website ook gebruiken zonder cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen ook aanpassen aan uw wensen en de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Als u geen cookies accepteert, houdt u er dan rekening mee dat ons aanbod in dit geval mogelijk niet correct functioneert.

Welke functie cookies op onze website achterlaat vindt u hieronder onder de afzonderlijke functies.

VI. Registratie
U kunt zich op onze website registreren. De persoonsgegevens die bij de registratie worden ingevoerd, worden doorgegeven aan de verantwoordelijken voor de verwerking. De gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik opgeslagen.

Tijdens de registratie worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit om misbruik van de diensten te voorkomen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Er is een uitzondering als er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens door te geven.

De registratie van gegevens is vereist voor de levering van inhoud of diensten. Geregistreerde personen hebben te allen tijde de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te verwijderen of te wijzigen. De betrokkene ontvangt te allen tijde informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens.

VII. Doorgifte van gegevens aan derden
Wij geven gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of wij wettelijk verplicht en/of gerechtigd zijn om dit in individuele gevallen te doen.

Door u te registreren en deel te nemen aan onze promotie, gaat u akkoord met het ontvangen van meer informatie. Meer informatie vindt u in een toestemmingsverklaring die u ons en onze in de toestemmingsverklaring genoemde partners en sponsors in het kader van deelname aan onze campagne hebt verleend. Onze respectievelijke partners en sponsors hier kunt vinden. Op basis van deze toestemmingsverklaring ontvangt u in de toekomst van ons en/of onze partners en sponsors speciale aanbiedingen voor producten en diensten van ons en/of onze partners en sponsors die uitdrukkelijk in de toestemmingsverklaring per e-mail, post of telefoon worden vermeld.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze vorm van communicatie reclame-inhoud heeft en dient voor het verzenden van reclame-inhoud van onze partners en sponsors.

Met uw toestemming worden uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt om u informatie toe te sturen. U gaat er ook mee akkoord dat wij uw inhoudelijke informatie kunnen delen met onze partners, die regelmatig contact met u zullen opnemen in overeenstemming met uw toestemming.

In het kader van ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onlinediensten maken wij in zekere mate gebruik van externe dienstverleners. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker zien, omdat zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar hun browser te sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Derden kunnen ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten die vergelijkbaar is met logbestanden. Hierna vindt u een overzicht van onze dienstverleners.

Als uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij u vooraf informeren en de gegevens alleen gebruiken als u daar uitdrukkelijk uw voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

1. Dienstverlener Google
Wij gebruiken de diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") in het kader van ons legitieme belang in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die een garantie biedt voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

a. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics als webanalysedienst. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren om te kijken hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten waar ze door Google wordt opgeslagen.

Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en dat daarom IP-adressen van Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden verkort voordat ze worden verzonden, om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de aanbieder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google brengt uw IP-adres niet in verband met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en specifiek voor Google Analytics op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het verzamelen en opslaan van gegevens door Google voor het betreffende eindapparaat kan te allen tijde met werking voor de toekomst in verband met het gebruik van deze koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl worden herroepen.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website met deze terminal bezoekt: avaktivering av Google Analytics

Let op: Als u uw cookies verwijdert, wordt de deactiveringscookie ook verwijderd en moet u deze opnieuw opslaan.

b. Google Maps
Deze website is eigenaar van de inhoud van Google Maps. Door het bezoek aan de website ontvangt de derde partij de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die automatisch via uw browser worden verzonden, zoals uw IP-adres, naar Google Maps in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder kan deze gegevens opslaan als gebruikersprofielen en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Als u tegelijkertijd bij Google bent ingelogd, wordt deze informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet aan uw profiel wilt worden toegewezen, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruik door Google, een van haar agenten of derden van gegevens die automatisch door u worden verzameld en ingevoerd. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Google. Voor gedetailleerde informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google Maps verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder van Google Maps op het volgende adres https://policies.google.com/privacy?hl=nl

c. Google-lettertypes
Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google. De integratie van deze Web Fonts vindt plaats door middel van een server call, meestal een server van Google in de VS. Zo weet de server welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt ook door Google opgeslagen. Een privacyverklaring voor meer informatie is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

VIII. Rechten van de betrokkene
U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Volgens de wettelijke bepalingen heeft u ook recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering, overdraagbaarheid van gegevens en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Stuur ons een e-mail met als onderwerp "Gegevensbescherming".

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet.

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor rechtstreekse verkoop.

IX. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Wij bewaren persoonlijke gegevens voor de duur van de betreffende wettelijke bewaartermijn of zolang het doel van de verzameling bestaat. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens routinematig verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om een contract te initiëren of uit te voeren. Indien de gegevens van de gebruiker niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan zoveel mogelijk beperkt. De gegevens worden daarom zoveel mogelijk geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen.

X. Veiligheidsinformatie
Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te verwerken door gebruik te maken van alle technische en organisatorische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om deze gegevens te beschermen. Onze website of de communicatie met ons via onze website is versleuteld via HTTPS.

XI. Vouchers van Sovendus GmbH
Voor de selectie van een momenteel voor u interessante voucher-aanbieding, pseudonimiseren en coderen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) verzonden (art. 6 Abs.1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame door Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend voor de beveiliging van gegevens en het adres wordt over het algemeen na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f AVG). Voor facturatiedoeleinden sturen wij Sovendus ook een geanonimiseerd ordernummer, bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel (art. 6 lid 1 f AVG). Indien u geïnteresseerd bent in een voucher-aanbieding van Sovendus, indien er geen bezwaar is tegen uw e-mailadres en indien u alleen in dit geval op de voucher banner klikt, sturen wij uw titel, naam en e-mailadres versleuteld naar Sovendus om de voucher voor te bereiden (art. 6 lid 1 b, f AVG).

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus, verwijzen wij u naar het online privacybeleid op https://www.sovendus.com/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

XII. Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH
Voor de selectie van een voor u regionaal belangrijke voordeelaanbieding zullen wij de titel, het geboortejaar, het land, de postcode, de hash-waarde van het e-mailadres en uw IP-adres van Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) pseudoniem en versleuteld aan u doorgeven (art. 6 Abs.1 f AVG). De geanonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt ook gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van gegevens en wordt over het algemeen na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f AVG). Wanneer u op een speciale aanbieding klikt, geven wij uw naam, adresgegevens en e-mailadres ook versleuteld aan Sovendus door om de persoonlijke aanvraag voor de speciale aanbieding van de productaanbieder voor te bereiden (art. 6 lid 1 b, f DSGVO).

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus, verwijzen wij u naar het online privacybeleid op https://www.sovendus.com/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden1. Deelnamevoorwaarden
1.1 Alle personen die ten tijde van hun deelname 18 jaar of ouder zijn, die in België gevestigd zijn en hun vaste woonplaats in België hebben, komen voor deelname in aanmerking. Medewerkers, gevolmachtigden en vertegenwoordigers van Performance Lead GmbH en haar partners en sponsors en hun respectieve familieleden en huisgenoten alsmede alle personen die volgens punt 9 van de deelnamevoorwaarden uitgesloten of gediskwalificeerd zijn van de wedstrijd, komen niet in aanmerking voor deelname.

2. Deelname
2.1 Deelname is gratis en vindt plaats door middel van online registratie. Voor de registratie moeten de in het registratieproces gevraagde gegevens worden ingevoerd, d.w.z. in de regel ten minste de voor- en achternaam, het adres, het telefoonnummer, het mobiele telefoonnummer, het e-mailadres en de geboortedatum.

2.2 Iedereen die een briefkaart stuurt naar het adres van Performance Lead GmbH, Hauptstraße 223, 65760 Eschborn - Duitsland, neemt eveneens deel aan de wedstrijd indien het adres van de deelnemer en de wedstrijd op de briefkaart zijn vermeld.

2.3 Deelname is slechts mogelijk tot de aangegeven sluitingsdatum. Bij deelname met een ansichtkaart is de deelname ook op tijd als de ansichtkaart voor het einde van de indieningstermijn is verzonden en door Performance Lead GmbH binnen vijf werkdagen na het einde van de indieningstermijn is ontvangen.

2.4 Deelname is op geen enkele wijze afhankelijk van de aankoop van goederen, het gebruik van betaalde diensten en/of de betaling van aansluitings- en/of gebruikskosten aan Performance Lead GmbH en haar partners en sponsors of aan andere bij de wedstrijd betrokken bedrijven. Indien een enquête wordt uitgevoerd in verband met de deelname, hebben de antwoorden geen invloed op de deelname.


3. Toestemming voor reclame
3.1 Bij deelname gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn gegevens door Performance Lead GmbH en haar partners en sponsors voor reclamedoeleinden via e-mail, post en telefoon worden gebruikt en dat zijn gegevens aan partners en sponsors worden doorgegeven om reclamecampagnes mogelijk te maken. De deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen naar optout.be@performance-lead.com. De intrekking geldt ook voor de partners en sponsors. Na een herroeping worden de gegevens onmiddellijk geblokkeerd. Door gebruik te maken van onze service of door deel te nemen, stemt de gebruiker ermee in dat wij met behulp van de door ons verstuurde reclamemails de gegevens van een individuele gebruiker volgen. Dit helpt ons om de productgroepen te bepalen die individueel geschikt en interessant zijn voor de betreffende gebruiker om individuele doelgroepmarketing te kunnen uitvoeren.

3.2 In geval van deelname aan de wedstrijd per briefkaart worden de gegevens niet doorgegeven aan de partners en sponsors (en natuurlijk ook niet aan andere derden). Bovendien zullen de gegevens in dit geval niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

4. Meerdere deelnames, onjuiste informatie
4.1 Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk in eigen naam. Het is niet toegestaan om via stromannen mee te spelen. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen, hetzij per post, hetzij elektronisch. Bij meerdere inzendingen wordt de deelnemer van de wedstrijd uitgesloten. Hetzelfde geldt voor het invoeren van valse of buitenlandse gegevens (naam, adres, e-mailadres). De betaling van (mogelijke) winstrechten is niet overdraagbaar.

5. Vaststelling van de winst/uiterste termijn voor deelname
5.1 De op de website getoonde prijzen worden binnen twee weken na de datum van de trekking (maandelijks en halfjaarlijks op de laatste dag van de maand) aan alle in aanmerking komende deelnemers uitgereikt.

5.2 De uiterste termijn voor deelname is 31.12.2023.

6. Kennisgeving aan de winnaar/toesturen van de prijs
6.1 De winnaars worden bepaald door middel van een computerondersteunde loterijprocedure. De winnaars worden per e-mail, post of telefoon op de hoogte gebracht. Voor bedragen van meer dan 1.000 euro wordt de geldprijs persoonlijk overhandigd door de medewerkers van de organisator, mits de organisator in België woont. Materiaalprijzen worden naar het bij de registratie opgegeven adres gestuurd.

7. Verlies van winstrechten
7.1 Indien men er niet in slaagt om een winnaar per post op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld omdat de brief niet op het opgegeven adres aan de winnaar kan worden overhandigd, en ook de aankondiging van een overwinning ook per e-mail of telefoon niet lukt, vervalt de aanspraak op een prijs. Een kennisgeving van een prijs per e-mail of telefoon wordt als mislukt beschouwd als de winnaar niet via het geregistreerde e-mailadres/telefoonnummer kan worden gecontacteerd (bijv. in geval van terugzending per e-mail, wanneer er geen telefoonnummer is toegekend, wanneer de geregistreerde winnaar niet gelinkt kan worden aan het telefoonnummer) of wanneer ten minste twee verzoeken per e-mail of op een antwoordapparaat om een huidig adres voor de levering van de prijs binnen twee weken mee te delen, onbeantwoord blijven.

7.2 Na het verlies van het recht op een prijs wordt de loting herhaald.

8. Overdraagbaarheid en belastingen
8.1 Winstclaims zijn niet overdraagbaar. De winnaar is als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventueel verschuldigde belastingen.

9. Gedragsregels, diskwalificatie en blokkering
9.1 De organisator behoudt zich het recht voor om andere personen dan de in lid 2 genoemde personen van deelname uit te sluiten, mits deze uitsluiting objectief gerechtvaardigd is. Zo wordt een uitsluiting onder andere als objectief beschouwd wanneer er wordt vastgesteld dat de deelnemer het verbod op meervoudige deelname in artikel 4 overtrad of wanneer hij een andere inbreuk op de Deelnamevoorwaarden heeft gepleegd. Personen die het correcte verloop van de wedstrijd hinderen of verstoren, bijvoorbeeld door het inschrijvingsproces, het spel en/of de sites te manipuleren of dat te proberen en/of de regels van het spel te overtreden en/of door op een andere oneerlijke en/of oneigenlijke manier te proberen de wedstrijd te beïnvloeden, in het bijzonder door werknemers te storen, bedreigen of lastig te vallen of te dreigen software van de organisator of andere deelnemers te verstoren, kunnen ook worden uitgesloten van deelname. Verdere sancties en maatregelen (schadevergoeding, strafrechtelijke vervolging) zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

10. Beëindigings-/wijzigingsopties
10.1 Performance Lead GmbH, partners en sponsors behouden zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving om objectieve redenen te annuleren of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder indien de wedstrijd om welke reden dan ook niet volgens plan kan verlopen, zoals besmetting van computers met virussen, software- en/of hardwarefouten en/of om andere technische en/of juridische redenen die een invloed hebben op de administratie, beveiliging, integriteit en/of regelmatige en correcte uitvoering van de wedstrijd. In dergelijke gevallen hebben Performancelead GmbH, partners en sponsors ook het recht om de wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

11. Links
11.1 Performance Lead GmbH heeft geen invloed op de inhoud van de gelinkte pagina's door het opnemen van links naar de internetpagina's van partners, sponsors en reclamepartners en is niet verantwoordelijk voor deze inhoud in welke vorm dan ook. Anderzijds hebben partners en sponsors geen invloed op het verloop van de wedstrijd en op de vormgeving van de internetpagina's van Performance Lead GmbH.

12. Intrekking
12.1 De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde herroepen. Dit kan per e-mail (optout.be@performance-lead.com) of per post (Performance Lead GmbH, Hauptstraße 223, 65760 Eschborn). De deelname aan de wedstrijd blijft onaangetast door de herroeping.

13. Rechtsmiddelen en aansprakelijkheid
13.1 Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Er bestaat geen wettelijk afdwingbaar recht op de betaling van de winst.

13.2 Ook met de huidige stand van de techniek kan foutloze gegevenscommunicatie via internet niet te allen tijde worden gegarandeerd. De organisator is dus niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de door hem gebruikte online systemen, noch voor technische en elektronische fouten van een telemediadienst waarop hij geen invloed heeft, in het bijzonder niet voor storingen zoals verlies, vertraging, vertraging, wijziging, manipulatie of verkeerde doorstroming van e-mails veroorzaakt door externe datanetwerken, externe telefoonlijnen of andere hardware of software van de deelnemers of derden. Hetzelfde geldt voor storingen bij het invoeren, registreren, verzenden en opslaan van gegevens, met name ook bij onjuiste, ontbrekende, onderbroken, gewiste of defecte gegevensbestanden.

13.3 Verder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien e-mails of gegevensinvoer (in de gebruikersinterfaces van de loterijpagina's) niet voldoen aan de daar gestelde eisen en daardoor niet worden geaccepteerd of aanvaard door het systeem. De organisator is evenmin aansprakelijk in geval van diefstal of vernietiging van de systemen of opslagmedia die de gegevens opslaan. Hetzelfde geldt voor ongeoorloofde wijzigingen of manipulatie van de gegevens door de deelnemers of derden.

13.4 Organisator is slechts aansprakelijk voor andere schade dan die welke het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor zover die andere schade gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid van de organisator of zijn plaatsvervangers. In het geval van een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting is de organisator ook aansprakelijk voor nalatig plichtsverzuim. Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze die de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de naleving waarvan de deelnemer regulier kan vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

14. Slotbepalingen
14.1 Mocht een bepaling van de Deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Deelnamevoorwaarden. De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze bepalingen of de daaruit resulterende rechtsbetrekkingen is de rechtbank bevoegd in de plaats waar de organisator zijn organisator zijn statutaire zetel heeft, in dit geval in Eschborn.

ImpressumPerformance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6196-9727744
Email: service.be@performance-lead.com
CEO: Junaid Din
Registerrechtbank: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registratienummer: HRB 102064
BTW: DE299753117